VAKIF HAKKINDA

“Kâmil odur ki koya dünyada eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser”

MİSYON

Kur’ânın ahlakı ile ahlaklanan, istikamet üzere olan Hamele-i Kur’ânlar yetiştirmektir.

VİZYON

Kur’ân-ı Kerim’in lafzını doğru okuyup hıfzeden, okuduğunu anlayan, anladığını bizzat hayatına tatbik eden, milli ve manevi değerlerine bağlı, özgüveni yüksek, şuurlu hafızlar yetiştirmektir.

HAKKINDA

Yarım asrı aşan bir süredir Kur’ân kursu öğrencilerini himaye eden, eğitim-öğretimlerini yürüten müstesnâ bir ilim yuvası…

“Sizin en hayırlınız Kur’ân’ı öğrenen ve öğreteninizdir.” Hadîs-i şerîfini düstur edinen millî ve mânevî değerlere bağlı, hamiyetperver insanların, mütevâzı imkânlarıyla 1961 yılında yola koyulmuş bir hizmet kervanı…

Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı, Gaziantep’te faaliyet gösteren yönetim kurulu, üyeleri ve hayırseverler tarafından desteklenen bir kurumdur.

Vakıf, Dini, Kültürel, Eğitimsel ve İşletme alanında faaliyet gösterir. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı yatılı Hoşgör Kur’ân Kurslarının inşaat, bakım, onarım, iaşe ve ibate ihtiyaçlarını temin eder.

VERGİ MUAFİYETİ

Vakfımızın müracaatına binaen, Maliye Bakanlığı’nın 22/11/2016 tarihli ve 123083 sayılı yazısı üzerine, 30.07.2003 tarihli ve 4962 sayılı Kanunun 20.maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 24.07.2017 tarih ve 2017/10634 sayılı kararı ile vakfımız,” Vergi Muafiyeti Statüsü” kazanmıştır.

İndir: vergimuafiyeti.(pdf)