VAKIF FAALİYETLERİ

Vakıf, İmam Hatip Okullarında orta dereceli ve dengi okullarda, Yüksek Okullarda ve Üniversitelere bağlı Fakültelerde, Diyanet İşleri Başkanlığının müsaadeleri ile açılmış Kur’an Kurslarında öğrenci okutma, himaye etmek, alakalı okulların öğrenimini kolaylaştırmak ve korumak gibi tamamen kültürel bir hizmete bağlıdır.

 Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1)      İmam Hatip ve Din Bilgini olacaklara, tekamül kursları açmak, yukarıda belirtilen okullarda okuyan öğrencilerin tahsil sürelerinden daha iyi yetişebilmeleri için lüzumlu görülen derslerden kurslar açmak, okullarını bitirenlerden kabiliyetli olanlara yurt içinde ve dışında ihtisas yapmayı imkanları nispetinde sağlamak.

2)      Diyanet İşleri Başkanlığı’nın müsaadeleriyle açılmış okul ve kurslarda Kur’an-ı Kerim ve Hıfz öğrenimi ile İmamet ve İkmal ve Tekamül Kurslarında, iç yönetmelik esasları dahilinde Öğrenim yapmak isteyen öğrencilere yardımcı olur ve himaye eder.

3)     Vakıf: öğrencilerine iç yönetmeliğin amir olduğu hükümler çerçevesinde ve aşağıda gösterilen kısımlarda himaye eder.

3.1: Yemesi, yatması, tedavisi, harçlığı, okuma araçları ve öğrenim yapması için gerekli her türlü ihtiyaçları vakıf tarafından karşılanan, kimsesiz fakir ve başarılı öğrencilerdir.

3.2: Kursumuzda yetişip İmam Hatip Liselerinde okuyan başarılı öğrenciler yurdumuzun her türlü imkanlarından faydalanırlar.

3.3: Kursumuzda Hafızlığa çalışan öğrencilerin her türlü ihtiyaçları vakfımız tarafından karşılanır.

3.4: Gündüzlü okuyup da fakir olup ve evi uzak olanlara da öğle yemeği karşılıksız verilir.

4)      Himayeye alınan öğrencilerin öğrenim yaptıkları şehirlerde barınma ve çalışma ihtiyaçlarını karşılayacak yurtlar tesis eder. Bu arada imkanlar dahilinde Gaziantep İmam Hatip Okulunun gereken ihtiyaçlarını ve mevzuat dahilinde öğrenim için kolaylıklar sağlar. Öğrenciler için müzakereci öğretmenler temin eder. Aynı zamanda özel ders almalarına müzahir olur, icabında Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile temas ederek mevzuat dahilinde yetiştirme kursları açılmasına yardımcı olur.

5)      Yardımcı kitaplar ve bu arada halkında istifade edeceği eserleri neşreder. Öğrenci ve halkın istifadesi için konferanslar tertip eder, kütüphaneler açar, mevcut kütüphanelere yardımcı olur.

6)      Ortaöğrenim alanındaki mevcut okul sıkıntısı karşısında mevzuat dairesinde özel olarak orta, lise ve dengi okullar yapılmasına ve açılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda: Vakfımızın ihtiyacı olan Kur’an Kursu ve Yurdu ile bütün müştemilatını yapar, bu tesisler için arsa ve binaları hibe veya bedeliyle alabilir, satabilir.

7) Vakıf varlığını sürdürebilmek için İktisadi İşletme açabilir, Kreş ve Anaokulu açar ve işletebilir.

8) Vakıf fakir öğrencilere burs vermek, fakirlere ve öğrencilere ayni ve nakdi yardımda bulunur.

9) Fakir ve yoksul öğrencileri yurtdışına yabancı dil öğrenmeleri için gönderir.

10)  Öğrencilere bilgisayar eğitimi ve bilgisayar kurs hizmetleri verir.

Vakfın Faaliyet Alanı

Vakıf, Dini, Kültürel, Eğitimsel ve İktisadi İşletme alanında faaliyet gösterir.