HOŞGÖR FATİH KURAN KURSU

1990 yılında merhum Âdil ÖZBERK Hocamızın öncülüğünde Hoşgör Kur’ân Kursları Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından inşaatına başlanmış 1995 yılında bitirilip eğitim öğretime 300 öğrenci ile başlamıştır. Kursumuz; Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde en çok hâfız yetiştiren, Gaziantep’te Hoşgör ismi ile markalaşan ve hâfızlık eğitiminin yapıldığı ilk kurs olma özelliğine sahiptir.

Kursumuz 22 öğretici, ve 270 öğrenci ile eğitim ve öğretime devam etmektedir. Öğrencilerimizden 90’ı (10 sınıf) hafızlık, 180’i (11 sınıf) hazırlık (imam hatip öğrencisi)’tır.

Öğrencilerimiz sınıflara tasnif edilirken kursumuzun hafızlık eğitim komisyonu tarafından seviye tespit sınavı mülakatı yapılmakta ve ilerleyen tarihlerde periyodik olarak STS’ları yapılmakta hafızlığa geçişleri veya hafızlığa devamları karara bağlanmaktadır.

    BEŞ MERHALELİ BİR EĞİTİM

Kur’ân kursumuzda öğrencilerimize yönelik olarak beş merhaleli bir eğitim verilmektedir.

 1. Merhale: Yaz Kur’ân Kursları: Bu kurslarımızda, Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirlediği üç merhaleli kur sistemi uygulanarak hâfız hocalarımızın nezâretinde seviyelerine göre 24 kişilik sınıflarda 9 haftalık Kur’ân-ı Kerîm’i yüzüne okuma, itikat, ibâdet, ahlâk, siyer, 40 hadis ezberletilmekte; bunun yanında Efendimiz’in örnek ahlâkından kesitler, öğretici  sinevizyon gösterimi, sınıflar arası bilgi yarışmaları, futbol  turnuvaları, hayvanat bahçesi  gezisi ve kır gezisi gibi pek çok sosyal faaliyetler yapılarak çocuklarımıza hem tatil hem de  bir eğitim imkânı sunulmaktadır.Ayrıca yaz kursunun içinde veli toplantısı yapılarak öğrenciler hakkında ve kurs hakkında bilgiler verilmekte ve velilerin fikirlerine değer verilerek istişâre yapılmaktadır. Yaz kursunda; öğrencilerin şahsiyet gelişimini artırmak amacı ile ilâhî korusu, tiyatro ekibi, Kur’ân-ı Kerim tilâvet ekibi, dînî bilgiler ve şiir ekipleri oluşturulmaktadır.  Bu ekipler velilerimize kursun sonunda mezuniyet programı sunmaktadırlar.
 1. Merhale: 1 Yıl Yüzüne Kur’ân Eğitimi: Yaz Kur’ân kurslarında sevgi ve ilgisini kazandığımız öğrencilerin arasından ve yeni kayıt olan toplam 150 öğrenciyle eğitime 1 Eylül’de başlayıp 32 hafta devam eden bu 2. Merhale bir yıl yüzüne Kur’ân kursu eğitimi merhalesidir. Genel olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın Kur’ân kursları müfredatının tamamı verilmektedir.  İtikat, ibâdet, ahlâk, siyer, kıraat, talim, tecvid dersleri verilmekte; ayrıca öğrenciler imam hatip ortaokulu kayıtları yaptırılarak derslerinde yardımcı olunarak okul eğitimleri de aksatılmamaktadır. Yüzüne öğrencilerimiz; 4 ayda bir hâfızlık takip komisyonu tarafından durumu iyi olanlar tespit edilerek tashih-i huruf bölümüne alınmakta orada da başarılı olan öğrenciler hâfızlığa alınmaktadır. Hâfızlık yapabilecek kapasitede olmayan veya hâfızlık yapmak istemeyen öğrencilerimiz imam-hatip ortaokuluna yönlendirilmekte Kur’ân kursumuzdaki programlarımız imam-hatip programına yakın olduğundan imam-hatibe giden öğrencilerimiz çok başarılı olmaktadır.
 1. Merhale: Tashih-i Huruf Kursu (KUR’ÂN-I KERÎM’İ GÜZEL OKUMA)
  Hoşgör Fatih Kur’ân Kursumuzda 2009 yılından itibaren öğrencilerimize «TASHİH-İ HURUF» kursu verilmektedir.Başarı durumları gözetilerek periyodik dönemlerde seçilen öğrenci gruplarına açılan bu kurslarla hâfızlık eğitiminin dışında kıraat ve tecvid dersleri verilmektedir.Özellikle öğrencilerimizin din hizmetlerini yürütebilecek bilgi ve becerilerini geliştirmek, mezun olduktan sonra daha etkin ve verimli bir din hizmeti sunmak, Kur’ân-ı Kerîm’in okunmasında yaşanan telâffuz hatalarını gidermek, ses-sedâ ve mânâ bütünlüğü içerisinde güzel okunmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
 1. Merhale: Hâfızlık Eğitimi: Kursumuzda sevgi temelli; «Önemli olan hâfız olmak değil, hâfız ölmektir.» düstûru ile 2 yıl sürecek olan bir eğitim. Tashih-i huruf sınıfında başarılı olan öğrencilerin alındığı bu merhalede hâfız hocalarımız tarafından öğrencilerin hâfızlıkları dinlenmekte bunun yanında meal, ilmihâl ve hâfızlığın önemi ile ilgili dersler verilmektedir. Ayrıca hâfızlıkta okuyan öğrencilerimize açık lise derslerinde; bilgisayar eğitimi, hitâbet, imamlık ve müezzinlik becerisi dersleri verilmektedir. Hâfızlığını bitirip mezun olan bir öğrencimiz lisesini bitirmiş veya bitirme merhalesine gelmiş bilgisayar sertifikasını almış imamlık ve müezzinlik yapabilecek seviyeye gelmiş olmaktadır.
 2. Merhale: Hâfızlık Sonrası: Hâfızlığını bitirip mezun olan öğrencilerimize sahip çıkmaya çalışmaktadır.  Öğrencilerimizin hâfızlıktan sonra isteyenlerin ve kursun uygun gördükleri lise eğitimini bitirmeyenlerin lise eğitimleri bitirtilmektedir. İlâhiyata devam edenlerin ilâhiyatları bitirtilmekte ayrıca imamlık ve müezzinlik imtihanlarına hazırlanmalarına imkân sağlanmaktadır. Ayrıca Üç aylarda şehrimizin muhtelif camilerinde hatimle teravih namazı kıldırmakta ve mukabele okumaktadırlar.KUR’ÂN KURSLARIMIZDAKİ SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLERA: Bilgisayar Programı: Şahinbey Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde öğrencilerimize 160 saatlik bilgisayar işletmenlik sertifikası yılda yaklaşık 50 öğrencimize verilmektedir.  Öğrencilerimizin çağımızın bilişim teknolojileri ve kazanımlarını elde etmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca verilen bilgisayar sertifikaları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve benzeri memur alımı yapılan sınavlarda “Aranan nitelikler başlığı altında 6225 kodlu «Millî Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikası» sahibi olmak şartı”nı sağlamaktadır.

  B: Okul Dersi Programı: Bu uygulamada ortaokul etüd programı ve özel eğitim programı uygulanmaktadır. Kurumlarımızda dînî eğitim alan öğrencilerimize orta öğrenimlerini tamamlama imkânı vermek, her yerde ve her durumda eğitim ve öğretim imkânı sağlamak, fırsat ve imkân eşitliğine zemin hazırlayarak toplumun eğitim ve kültür düzeyini yükseltmek amacıyla proje okulları ile sözleşme yaparak eğitimlerini tamamlamalarını destekliyoruz.Öğrencilerimizin Proje okullarına kayıt yaptırmalarından mezun oluncaya kadar her merhalede gerek hocalarımız gerekse belletmenlerimiz okul eğitimini tamamlamaları için gerekli yönlendirmelerle ders durumlarını takip etmektedir. Etütler ve çalışma saatleri belirlenerek, okul eğitimi hakkında bilgiler ve dersler verilerek yardımcı olunmaktadır.Hedefimiz, öğrencilerimizin kültür düzeyini yükselterek bu yolla topluma faydalı nesillerin yetişmesine ortam hazırlamaktır. Ortaokul düzeyinde eğitim ve öğretim alanında fırsat ve imkân eşitliğine zemin hazırlamaktır.

  Okul eğitim programlarının uygulanmasında, özellikle televizyon, radyo ve benzeri kitle iletişim araçları ile yüz yüze eğitim ve öğretim imkânlarından etkili bir biçimde yararlanılması esas alınır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bir dönem bütünlüğü içinde hareket edilir. Ölçme ve değerlendirmede, ders geçme ve kredi uygulamasından yararlanılır.

  Aynı zaman da hâfızlık eğitimini erken tamamlayan öğrencilerimizin, imam-hatip lisesi veya kolejlerde okumaları durumunda vakfımız eğitim masraflarını üstlenmektedir.İlköğretim düzeyinde kurumlarımızda eğitime başlayan öğrencilerin lise ve üniversite eğitimleri için gereken maddî ve mânevî tüm sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz.

  C: Türk Tasavvuf Mûsıkîsi Korosu: Müzik her şeyden önce bir iletişim ve paylaşım aracıdır. Sayısız kitleleri ortak bir değer etrafında toplamayı başarır.

  Mûsıkîmiz ilhamını ve membaını bizzat dinden alır. Dünyaya attığımız ilk adımla başlar o âhenkli  mûsıkî; ezan okunur bütün kutlu misafirlerin kulaklarına. Hayat boyu bu muhabbet tınıları birçok yerde karşımıza çıkar; cami ve cami dışında. Nihayet son durak  mezarda, yine ilâhî bir kelâm ile son bulan ömrümüzde mûsıkî vazgeçilmez bir yere sahiptir.

  2008 yılında  Abdullah AYHAN Hocamızın çalıştırmaya başladığı mûsıkî koromuz; Kur’ân okumanın yanı sıra fasıllarda hânendelik etmiş, ilâhîler, naatlar, gazeller söyleyerek mûsıkî icra etmişlerdir.

  Mûsıkî koromuz gerek Şahinbey İlçe Müftülüğü’nün ve Hoşgör Eğitim Kurumları’nın düzenlediği bütün faaliyetlerde bizleri onurlandıracak gösteriler sunmuşlardır.

  Aynı zaman da koroda görev alan öğrencilerimizdeki gayreti ve değişimi memnunlukla görmekteyiz. Böylece geçmişi bin yıllarla ifade edilen ve tarihimizde pek çok sanatkâr ustanın ömürlerini vererek yaşatıp büyüttükleri bu eşsiz mirasın yaşanması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması gerekliliği inkâr edilemez bir gerçektir. Bu konuda kurumun imkânları dâhilinde bu görevi yerine getirme zorunluluğu olduğu kanaatindeyiz.

  D: Tiyatro Ekibi: Şahinbey Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile kurulan tiyatro ekibimiz, çalışmalarına devam etmekte, çeşitli programlarda sunumlar yapmaktadır. Bu faaliyetimiz de öğrencilerimizin şahsiyet gelişimine çok faydalı olmaktadır.

  E:  Sportif Faaliyetler: Öğrencilerimizin zihinlerinin açık, morallerinin yüksek olması için kursumuzun halı sahasında; futbol turnuvaları, futbol müsabakaları, tenis turnuvaları yapılmaktadır.

  F: Diğer Faaliyetler: Kursumuza uygun görüldükçe rehberlik hocaları gelmekte, öğrencilerimizin problemlerini dinlemektedir ayrıca öğrencilerimizle piknik, gezi ve benzeri programlar yapılmaktadır.

  Hâfızlığını bitirip mezun olan öğrencilerimize hâfızlık icâzet töreni yapılarak çeşitli hediyeler verilmektedir.

  SINIFLARIMIZ: 8’er kişilik sınıflarda hâfızlık eğitimi, 15 kişilik sınıflarda yüzüne Kur’ân eğitimi verilmektedir.

  KÜTÜPHANEMİZ: Yeni çıkan kitaplarla ve aylık dergilerle hadis, tefsir, kelâm, fıkıh, sözlük, ansiklopedi, Millî Eğitim Bakanlığının tavsiye ettiği 100 temel eser, roman ve hikâye köşeleri bulunmaktadır.

  YATAKHANELERİMİZ: 6 öğrencimizin kaldığı her bir yatakhanemizde temiz ve huzurlu bir ortam sağlanmaktadır.

  YEMEKHANEMİZ: 500 kişilik kapasitesi olan yemekhanemiz ve mutfağımız bulunmaktadır. Ramazan ayında iftar veren hayırseverlerimizle öğrencilerimizin buluştuğu zamanlar en güzel Ramazan akşamlarıdır.

  KONFERANS SALONUMUZ: Salonumuz konferanslar ve çeşitli faaliyetler; sohbet, Kutlu Doğum Programları, tiyatrolar, televizyon, sinevizyonda film ve faydalı programların izletildiği ve icra edildiği bir salondur.

  REVİRİMİZ: Hasta olan öğrencilerimizin ilk müdahalesinin yapıldığı ve ardından rahatsızlığı artan öğrencilerimizin hastaneye sevk edilip tedavi edildiği birimdir.

  KANTİN VE TELEVİZYON SALONUMUZ: Öğrencilerimiz kantinde boş zamanlarında dinlenip, sohbet ederek;  kırtasiye, kantin ve benzeri ihtiyaçlarını görüyorlar. Televizyondan haberleri ve kültürel faydalı programları takip etme imkânı buluyorlar.

  GENİŞ VE FERAH BAHÇEMİZ: Kursumuz 25.000 metrekarelik bahçesi, içinde; halı saha, kamelyaları, şarıl şarıl dinlendiren su havuzu, spor âletleri, gülleri ve yeşil çimleri, oturma bantları ile çok ferah havalı ve geniş olup, öğrencilerimizin şevkini arttıran bir bahçemizdir.