HOŞGÖR AKADEMİK KONFERANSLARI

Gaziantep üniversitesi ilahiyat fakültesi öğretim görevlileri Hafiz Adil Öztekin, Hafiz İsmail Yılmaz ve beraberindeki Fehmi Soğukoğlu, Edip Yılmaz hocalarımız öğrencilerimizi ziyaret edip, hasbihal ettiler. Hoşgör Akademik Konferanslarında Kuran Eğitimi, Kuran Ahlakı, Hafızlığın Önemi v.b. konular işleniyor.

Görüntünün olası içeriği: 8 kişi